Komin z tworzya – do nie dowcip

Dotychczasowe systemy powietrzno-spalinowe, podparte na elementach z ceramiki, znacznie wpływały na koszt całego układu. Mogły generować koszt aż 5-10 tysięcy. Obecnie wytwarzane piece gazowe kondensacyjne umożliwiają nam zaoszczędzenie kosztów. Gazy spalinowe produkowane przez nowoczesne piece osiągają temperatury na tyle niskie, że możliwe jest użycie schematów wspartych na przewodach rurowych z polipropylenu. Ruch gazów spalinowych wywołany jest przez wentylator w piecu. Za pomocą tego piec funkcjonuje równomiernie i nie trzeba się martwić tzw. ciągiem kominowym, jak to było w starszych wersjach kotłów. Fabrykanci pieców oferują układy powietrzno-spalinowe swojej produkcji. Da się także zakupić mniej kosztowne substytuty. Często stosowanym rozwiązaniem jest system montowany w szachcie kominowym. Układ taki produkuje koszty wielkości 1000-1500 zł. W przypadku montażu takiego systemu w kamienicy – ceny zwiększają się z powodu długości rury kominowej. W wypadku domu osobno stojącego o sile do 21kW da się znacznie zaoszczędzić wyprowadzając spaliny poprzez ścianę. Wówczas wydatki wahają się w obrębie 300-500 zł. To rozwiązanie dobre jest także dla pawilonów produkcyjnych i magazynów wolno stojących. W owym przypadku nie ma ograniczeń co do wydajności kotła. Gdy przebudowujemy kotłownię da się wykorzystać obecny układ kominowy i nim odprowadzać gazy spalinowe, a powietrze do pieca doprowadzić oddzielną rurą. Wtedy tworzy to układ rozłączny 2x80mm. Niezależnie od tego czy odprowadzamy układ powietrzno-kominowy do boku domu, czy w kominie czy rozłącznie. Przy kotle kondensacyjnym ten wydatek znacznie zmniejsza się z powodu na zastosowanie rur z polipropylenu.