Category Archives: Motoryzacja

07wrz/15

Lampy samochodowe

Oświetlenie pojazdów ciężarowych powinno wytrzymać duże obciążenia, być wysoce bezawaryjne i zapewniać wspaniałe rozświetlenie aż po kres każdej trasy, ponieważ codzienne ciągłe używanie oświetlenia do TIR-ów i samochodów użytkowych cyklicznie wykańcza je. Nowe przepisy nakładają co więcejoprócz tego powinność oznaczania odblaskowego konturowego nowo zarejestrowanych w Polsce samochodów dostawczych. Oznakowanie odblaskowe obrysowe z tyłu ma być montowane na autach szerszych niż 2100 mm należących do kategorii N2 o maksymalnej masie całkowitej większej niż 7,5 t oraz N3 i O3 i O4. Natomiast boczne wymagane jest na pojazdach o wielkości boku przekraczającej 6000 mm zaliczających się do kategorii: N2 o największej masie totalnej przewyższającej 7,5 t oraz N3, O3 i O4. W przypadku innych kategorii pojazdów, w tym też podwozia samochodu ciężarowego z kabiną i ciągnika siodłowego oznaczenie jest także dopuszczalne, natomiast nie montuje się go na autach kategorii M1 i O1. Oznaczenie refleksowe konturowe może być zrobione za pomocą linii ciągłych lub nieciągłych o barwie białej lub żółtej. Oznaczenie odblaskowe konturowe znacząco poprawia widzialność ciężarówki w gorszych warunkach, dzięki czemu polepsza bezpieczeństwo na drodze.

06wrz/15

Krótkofalówki motocyklowe

W czasie egzaminów przyszłych motocyklistów na prawo jazdy na motor potrzebna jest nieustająca łączność między trenerem, a zdającym egzamin. Oddalenie pomiędzy pojazdami powinna zapewniać także wzajemną widoczność, tak więc w większości wypadków nie jest większa niż 50m. Nauczyciel obserwując jazdę kursanta jest w stanie dyktować jemu uwagi, które jadący musi poprawnie wykonać. To pouczanie musi przebiegać po cichu, bo nikt nie będzie wykrzykiwał komend przez megafon, a przecież kierujący motocyklem ma założony przecież na głowie kask tłumiący hałas z zewnątrz. Doskonałym rozwiązaniem są w tym wypadku krótkofalówki na motocykl, które można schować w kieszeni czy w plecaku motocyklisty, zasilane z własnych baterii.
Continue reading

31lip/15

Najazdy samochodowe

Do wspomagania przeładunku ciężkich towarów stosuje się najazdy i przejazdy. Korzysta się nich z reguły w sytuacjach, kiedy do pokonania jest jakaś przeszkoda na przykład schody albo jako most łączący magazyn z kontenerem. Służą zazwyczaj jako most do swobodnego przemieszczania maszyn, niedużych pojazdów kołowych, gąsienicowych, paleciaków czy wózków dla inwalidów.

Wytwarza się je albo jako osobne prowadnice i używa w parze a wtedy ich rozstaw zalezy od rozstawu kół wtaczanej maszyny lub jako jednolitą płaszczyznę, która pozwala na przemieszczanie na całej szerokości auta.

Płyty aluminiowe na rampę zrobione są prawie zawsze na określoną szerokość i są jednolitą płaszczyznę stworzoną z tworzywa antypoślizgowego albo są taką powłoką antyposlizgową wykańczane. Często spotykane zwłaszcza są rampy zrobione z profili kształtowych z nieciężkiego aluminium, gdyż nieduża waga przy zachowaniu większej sztywności konstrukcji ułatwia ich składanie i wykorzystywanie.

Drobne i poręczne rampy aluminiowe służą do umieszczenia i rozładunku niedużych pojazdów takich jak motocykle, małe traktorki ogrodowe itp. Dopuszczalny ciężar ładunku pary takiego przejazdu maleje wraz z jego długością, ale także ze wzrostem szerokości pojedynczego najazdu. Należy uwzględnić, że wymiar roboczy najazdu, po którym porusza się pojazd, jest trochę mniejszy od totalnej szerokości zewnętrznej.

30lip/15

Cena burty

Przy naprawie lub przeróbce burty aluminiowej trzeba na początek określić kilka spraw. Zacznijmy od wysokości zabudowy, ponieważ od tego zależą koszty remontu.

Najbardziej ekonomicznym posunięciem jest zabudowa wysokości typowej, gdyż do tego celu da się użyć fabrycznego profilu skonstruowanego w całości. W sytuacjach, gdy burta ma mieć odmienną wysokość, trzeba użyć do konstrukcji desek aluminiowych o szerokości 100, 150 lub 200 mm. Profile te montuje się ze sobą za pomocą systemu uchwytów, które pozwalają na zespolenie konstrukcji w jedną całość bez konieczności stosowania śrub czy nitów.

Następną sprawą jest to, czy zamierzamy burty malować, czy nie mają być niczym pokryte. Aluminium jest metalem, które łatwo się utlenia. Profile burtowe występują w dwóch wykonaniach: z aluminium surowego i anodowanego, które w procesie wytwarzania jest pokrywane warstwą ochronną zapobiegającą utlenianiu. Jeśli burty będą malowane, wybierz surowe aluminium, bo jest tańsze, a przecież farba będzie stanowiła warstwę zabezpieczająca. Jeśli zamierzasz uzyskać metaliczny wygląd zabudowy, korzystniej wybrać aluminium anodowane – droższe, ale już zabezpieczone.

Następny wątek to słupki. W aucie niewielkim, do 3 metrów, wystarczą kłonice zewnętrzne, mocowane w narożach. Do auta dłuższego warto użyć dodatkowo kłonice boczne rozdzielające zabudowę na krótsze odcinki, przez co osobne kawałki burtowe będą lżejsze i prościej je będzie otwierać jednej osobie. By mieć sposobność załadowania z boku auta ładunku długiego, kłonice boczne powinny mieć możliwość demontażu na czas załadowywania.
Do tego służą kieszenie mocowane do ramy.

Następną rzeczą jest system zamykania burt. Można użyć zamknięć zewnętrznych mocowanych na powierzchni burty, ale korzystniej specjalny profil zakończeniowy nitowany na skraju zabudowy, zawierający już na wyposażeniu komorę z zamknięciem. Dzięki temu pojazd podczas jazdy nie posiada fragmentów wystających i stawia mniejsze opory powietrzne.

29lip/15

Belki do kontenera

System zdublowanego poziomu w firance pozwoli w przemyślany sposób wykorzystać dodatkowy zakres na towar. Dzięki temu daje się doładować na drugiej podłodze jeszcze nawet do dwunastu ton palet. W przypadku załadunku samych europalet zwiększa się dwukrotnie dzięki temu rozwiązaniu ilość miejsc paletowych w ciężarówce. Na czas wyjazdów niewymagających zwiększonego załadunku, fragmenty montażowe całego systemu się po prostu pomiędzy kłonice jako dodatkowe ograniczenie kartonów. Zastępują dzięki temu typowe profile stelażowe. Rozwiązanie to cechuje łatwość mocowania i stosowania, dzięki czemu oszczędza się nie tylko kubaturę auta, ale również czas wymagany do przygotowania burtofiranki do powiększonego załadowania.

Słupki są wiodącym elementem nośnym, do którego przymocowuje się pionowe wsporniki z otworami w stałych odstępach. Na nich mocuje się [prowadnice wzdłuż auta z takimi samymi otworami, utrzymujące legary nośne.

System odstępów miedzy otworami pozwala w razie potrzeby ustalać położenie dodatkowego poziomu niezależnie w każdym odstępie między kolejnymi dwiema kłonicami.

Uzupełnieniem mogą być listwy wzdłużne dodatkowe, które mają mniejszą obciążalność i nie służą do noszenia ładunku, tylko do zaczepiania elementów podtrzymujących skrzynie, czyli przegrody międzyburtowe czy pasy blokujące. Belki uzupełniające mocuje się w ceownikach, w które w razie potrzeby można włożyć także zwykłe ograniczniki (drewniane albo aluminiowe).

18cze/15

Naprawa skrzyni ładunkowej

Przy naprawie lub przeróbce burt ładunkowych należy na wstępie usystematyzować kilka tematów. Zacznijmy od wysokości zabudowy, bo od tego zależą koszty całej inwestycji.

Najtańszym rozwiązaniem jest zabudowa wysokości 400 mm, bo do tego celu można użyć gotowego profilu zrobionego w komplecie. W rozwiązaniach, gdy ściana boczna ma mieć odmienną wysokość, trzeba użyć do przeróbki paneli aluminiowych o szerokości 100, 150 lub 200 mm. Deski te łączy się ze sobą za pomocą systemu uchwytów, które pozwalają na złączenie wszystkich elementów w jedną całość bez konieczności używania wkrętów czy nitów.

Następną sprawą jest to, czy chcemy burty malować, czy nie mają być niczym pokryte. Aluminium jest tworzywem, które łatwo się utlenia. Profile burtowe występują w dwóch wykonaniach: z aluminium surowego i anodowanego, które w procesie wytwarzania jest zabezpieczane przed utlenianiem. Jeśli deski będą czymś pokrywane, wybierz surowe aluminium, bo jest bardziej opłacalne, a przecież farba będzie stanowiła warstwę zabezpieczająca. Jeśli chcesz zachować metaliczny wygląd zabudowy, lepiej wybrać aluminium anodowane – droższe, ale już zabezpieczone.

Kolejny temat to słupki. W samochodzie niewielkim, do 3 metrów, wystarczą kłonice narożnikowe, mocowane na narożnikach. Do samochodu dłuższego warto dać dodatkowo słupki boczne rozdzielające zabudowę na krótsze odcinki, dzięki czemu pojedyncze kawałki burtowe będą lżejsze i prościej je będzie otwierać jednej osobie. By mieć możliwość załadowania z boku auta towarów dłużycowych, kłonice boczne powinny mieć możliwość demontażu w czasie załadunku.
Do tego przeznaczone są kieszenie mocowane do ramy.

Jeszcze jedną rzeczą jest rozwiązanie domykania burt. Można użyć zamknięć zewnętrznych mocowanych na powierzchni burty, ale korzystniej specjalny profil zakończeniowy nitowany na skraju zabudowy, zawierający już na wyposażeniu komorę z zamykaczem. Dzięki temu pojazd podczas jazdy nie posiada części wystających i stawia mniejsze opory aerodynamiczne.

18cze/15

Podwójna podłoga do kontenera

System podwójnej podłogi w TIRze zezwoli w przemyślany sposób posiąść drugi zakres załadunkowy. Dzięki tej sztuczce daje się umieścić na drugim poziomie dodatkowo nawet do dwunastu ton palet. W przypadku załadunku tylko europalet zwiększa się dwukrotnie tą metodą liczbę miejsc paletowych w TIRze. Podczas przejazdów niewymagających podwójnego załadunku, belki montażowe całego układu wstawia wzdłużne z identycznymi otworami, dźwigające belki poprzeczne.

System odstępów miedzy otworami pozwala w razie potrzeby określać wysokość następnego poziomu dowolnie w każdym przedziale pomiędzy kolejnymi dwoma słupkami.

Uzupełnieniem mogą być listwy wzdłużne dodatkowe, które mają mniejszą obciążalność i nie służą do dźwigania towaru, a jedynie do zablokowania elementów zabezpieczających przewożony ładunek, takich jak przegrody pomiędzy burtami czy pasy blokujące. Legary pomocnicze mocuje się w uchwytach, w które w razie konieczności można zamocować także standardowe ograniczniki (drewniane albo aluminiowe).