Tag Archives: ogrzewanie z fotowoltaiki

30paź/19

Fotowoltaika kim jest Prosument

Określenie Prosument to nic innego jak połączenie słów producent+konsument. Prosumentem nazywa się konsumenta energii który jednocześnie ją produkuje i przekazuje nadwyżki do sieci.

Jeszcze kilka lat temu fotowoltaiczne instalacje były kompletnie nieopłacalne dla zwykłego konsumenta. Główną przeszkodą była nie tylko cena, ale również zagwostką z magazynowaniem nadwyżek. Koszt zakupu i utrzymania kompletu akumulatorów nawet obecnie jest akceptowalny tylko dla osób, które nie mają w ogóle dostępu do sieci energetycznej lub mają ciągłe systematyczne przerwy w dostawach Energi elektrycznej z sieci.

Wspomniana wyżej umowa prosumęcka między posiadaczem własnej instalacji fotowoltaicznej, a dystrybutorem energii, pozwala na przekazywanie nadwyżek energii do sieci z możliwością odebrania jej za jakiś czas. Bardzo ważne: sieć nie może magazynować energii. Taka nadwyżka przekazanej do sieci zostaje natychmiast zużyta przez iinnych odbiorców. Prosument w okresie późniejszym może odebrać energię wyprodukowaną przez tradycyjną elektrownię, turbinę wodną lub wiatrową.

Aby uprościć rozliczanie, w umowach prosumęckich można odebrać:

– do 80% oddanej nadprodukcji energii dla instalacji do 10kWp

– do 70% przesłanej nadwyżki energii dla instalacji 10 do 40kWp.

Umowa z operatorem sieci określa, w jakim czasie przekazana nadwyżka może być z powrotem odebrana. Niestety jeśli nadwyżka energii nie zostanie odebrana, to przepada ona. Dlatego tak istotne jest odpowiednie dobranie mocy instalacji fotowoltaicznej do naszego zapotrzebowania na energię elektryczną. Oczywisty jest fakt, że aby umowa z operatorem sieci mogla być w ogóle rozliczona konieczna jest wymiana liczników energii na te dwukierunkowe

24paź/19

Jak wykorzystać nadwyżkę z fotowoltaiki

Wyjściem z opresji jest doposażenie domu w elektryczne urządzenia, które będą mogły energię dodatkową z fotowoltaikiwykorzystać na przykład na podgrzewanie wody użytkowej, ogrzewanie lub obniżenie temperatury w domu, zastępując wszystkie lub częściowo posiadane urządzenia. Moc typowych instalacji fotowoltaicznych instalowanych na dachu domu może mieć 10kWp. Taka właśnie instalacja w przypadku typowej rodziny wykorzystującej energię do celów oświetlenia i zasilania urządzeń AGD i RTV może być nawet dwu, albo trzy krotnie zbyt wielka.

Przykładowe wartości nadwyżki oraz sposoby na jej zagospodarowanie:

Nadwyżka 2000 kWh:

– pozwoli na ogrzewanie wody użytkowej wyłącznie prądem dla cztero osobowej rodziny przez kalendarzowy rok.

Można to zrobić na kilka sposobów:

– dołożyć dodatkowe grzałki elektrycznej do zasobnika ciepłej wody użytkowej,

– nabycie bojlera elektrycznego lub wykorzystanie podgrzewaczy przepływowych elektrycznych.

Wymienioną ilość energii można także spożyć na:

– dogrzanie pomieszczeń grzejnikiem na prąd dla kubatur od 20 do 40m2

– uzyskanie efektu ciepłej podłogi za pomocą mat grzewczych dla budynku o powierzchni 70 do 150m2

– trzecią opcją jest wykorzystanie klimatyzacji na 100m2 do schłodzenia budynku w okresie letnim

Nadwyżka 4000 kWh: można ją wykorzystać na cele ogrzania budynku:

– dogrzać dwa razy większą powierzchnię grzejnikami na prąd niż w podanym przykładzie lub podzielić nadwyżkę na potrzeby ogrzania pomieszczeń i podgrzewania ciepłej wody użytkowej

– innym rozwiązaniem problemu jest również instalacja klimatyzacji z funkcją grzania; natomiast w czasie wysokich temperatur schłodzą budynek, a w okresie wiosennym i jesieni poradzą sobie z dogrzaniem budynku wybudowanego kilkanaście lat temu o powierzchni powyżej 100m2.

Nadwyżka 6000kWh to duża ilość energii i można ją spożytkować:

– instalując piec na prąd do już działającej instalacji grzejnikowej z gazowym piecem, olejowym lub stałopalnym – pozwoli on na ogrzewanie budynku w okresach wiosennych a także jesieni.

– wydając pieniądze na gruntową lub powietrzną pompę ciepła pod obostrzeniem, że w budynku mamy założone ogrzewanie wodne podłogowe; w takiej sytuacji instalacja fotowoltaiczna omocy 9-10kWp umożliwi dostarczyć energii do ogrzewania domostwa opowierzchni od 100 do 200m2 przez cały sezon.

22paź/19

Fotowoltaika , a nadwyżka energii

Coraz liczniejsza jest grupa osób, które zainstalowały fotowoltaikę i miewa problem z nadprodukcją energii, której nie ma jak zagospodarować. Co prawda istnieje tak zwana umowa prosumencka,która umożliwia przekazanie nadwyżki energii elektrycznej występującenajczęściej wiosną i latem do sieci energetycznej. Zgodnie z wspomnianą umową prosument ma możliwość tą nadwyżkę z sieciodebrać iwykorzystać na swoje potrzeby w późniejszym okresie, lecz nie później, niż do końca okresu rozliczeniowego. Jednakże nieodebrana w tymczasie energiaprzepada, a operator sieci za tą nadwyżkową i przekazaną energię prosumentowi nie zapłaci. Oczywisty jest fakt, że z punktu osoby, która wykosztowała się na instalację fotowoltaiczną jest to koszt,który zawsze wydłuża czas zwrotu z podjętej inwestycji o kilka lat. Taki przebieg może doprowadzić do sytuacji, że inwestycjazamiast oszczędności przyniesie tymczasowe straty. Dlatego trzeba wiedzieć, iż powodem nadwyżki wyprodukowanejenergii jest zakupienie instalacji o zbyt dużej mocy w stosunku do zapotrzebowania na elektryczną energię.

Czynniki sprzyjające nadwyżce:
– brak kompetencji u sprzedawcy lub celowe naciąganie klienta – brak wykonanejanalizy zużycia energii i przeliczenie jej na wielkośćfotowoltaiki; dodatkowo wykwalifikowanych instalatorów jest bardzo mało, tym samym mała konkurencja, a duże instalacje są znaczniebardziej opłacalne dla monterów,

– nasze narodowe podejście do kupowania na zapas,
– najnowsze urządzenia elektryczne zużywają coraz mniej energii elektrycznej – wydajemy również mniej na oświetlenie ze względuna spadek cen oświetlenia :ED.