Fotowoltaika kim jest Prosument

Określenie Prosument to nic innego jak połączenie słów producent+konsument. Prosumentem nazywa się konsumenta energii który jednocześnie ją produkuje i przekazuje nadwyżki do sieci.

Jeszcze kilka lat temu fotowoltaiczne instalacje były kompletnie nieopłacalne dla zwykłego konsumenta. Główną przeszkodą była nie tylko cena, ale również zagwostką z magazynowaniem nadwyżek. Koszt zakupu i utrzymania kompletu akumulatorów nawet obecnie jest akceptowalny tylko dla osób, które nie mają w ogóle dostępu do sieci energetycznej lub mają ciągłe systematyczne przerwy w dostawach Energi elektrycznej z sieci.

Wspomniana wyżej umowa prosumęcka między posiadaczem własnej instalacji fotowoltaicznej, a dystrybutorem energii, pozwala na przekazywanie nadwyżek energii do sieci z możliwością odebrania jej za jakiś czas. Bardzo ważne: sieć nie może magazynować energii. Taka nadwyżka przekazanej do sieci zostaje natychmiast zużyta przez iinnych odbiorców. Prosument w okresie późniejszym może odebrać energię wyprodukowaną przez tradycyjną elektrownię, turbinę wodną lub wiatrową.

Aby uprościć rozliczanie, w umowach prosumęckich można odebrać:

– do 80% oddanej nadprodukcji energii dla instalacji do 10kWp

– do 70% przesłanej nadwyżki energii dla instalacji 10 do 40kWp.

Umowa z operatorem sieci określa, w jakim czasie przekazana nadwyżka może być z powrotem odebrana. Niestety jeśli nadwyżka energii nie zostanie odebrana, to przepada ona. Dlatego tak istotne jest odpowiednie dobranie mocy instalacji fotowoltaicznej do naszego zapotrzebowania na energię elektryczną. Oczywisty jest fakt, że aby umowa z operatorem sieci mogla być w ogóle rozliczona konieczna jest wymiana liczników energii na te dwukierunkowe