Tag Archives: zasobnik

09wrz/16

Zasobniki ciepła

Pod pojęciem zasobnik wysokiej temperatury, kryje się nic innego jak magazyn do jego przechowywania. Tak naprawdę to jest poprawnie dopasowany do danej instalacji grzewczej pojemnik, który kumuluje przerost wytworzonego ciepła,najczęściej w formie ciepłej wody. Ta w określonym przez konsumenta przedziale czasowym oraz ilości, może zostać wykorzystana do zaopatrzenia instalacji ogrzewania lub wody użytkowej. Magazyny ciepła, mogą mieć prostą formę zasobnika o konkretnej objętości. Do takiego pojemnika przy pomocy specjalnie wytworzonych rurek, można podłączyć także inne sprzęty. Tak zwane wysokotemperaturowe, w których zbiornik ładowany jest w sposób bezpieczny potężnym czynnikiem ciepła.Które pozwalają na możliwą najwyższą sprawność pracy kotła na paliwo stałe. Lub układy niskotemperaturowe, takie jak pompy ciepła oraz kolektory słoneczne.Zasobnik potem optymalizuje ich robotę poprzez optymalne użycie wytworzonej temperatury również umożliwiając dostosowany komfort gorącej wody użytkowej .Poprzez użycie samoczynnego sterowania, przy wyjściu do instalacji grzewczej z pojemnika przy użyciu na przykład pokrętła termostatu.Normalizujemy i utrzymujemy taką samą temperaturę w grzanych pokojach. Skuteczność działania systemu a także ekonomiczność skumulowanej a w kolejności przetworzonej energii, musi być zależna od poziomu zaawansowania technologi przy konstruowaniu. Ale o tym temacie w następnej części tego cyklu.