Tag Archives: Przewód samoregulujący się Selftec DW

04lut/16

Kabel samoregulujący się Selftec DW

Przewody grzejne samoregulujące się mają znaczny zakres zastosowania. Należy używać ich jako system zapobiegający zamarzaniu do dachów, rynien oraz rur spustowych, jak i do zabezpieczenia przed marznięciem układów rur, zaworów. Jest możliwość, by montować je z zastosowaniem taśmy przyklejając nitki przewodu podłużnie do rury lub owijając w zależności od wymaganej mocy do ochrony rury.
Rury i rurociągi można również zabezpieczyć przed marznięciem przez wprowadzenie przewodu grzejnego wewnątrz rurociągu. Taki rodzaj montażu może być zastosowany w rurach będących już w użyciu i nie potrzebuje zniszczenia osłony cieplnej lub poprowadzenia nowych przepustów. Wspomniany sposób aplikacji jest możliwy też w rurociągach znajdujących się pod ziemią.
Wyjątkowym typem przewodu grzewczego samoregulującego używanym do wspomnianego sposobu montażu jest Elektra SelfTec DW. Posiada on powłokę z polietylenu LDPE dopuszczonego do kontaktu z jedzeniem oraz certyfikat PZH umożliwiający umieszczenie go w rurociągach z wodą pitną.
Kabel grzejny SelfTec DW dostarczany jest w odcinkach na żądanie do samodzielnego zakończenia. Przewód można ciąć na żądane odcinki. Daje to dużą swobodę zastosowania. Jedną z podstawowych zalet przewodu jest
możność układania w już istniejących instalacjach, gdy nie ma dostępu do rur z zewnątrz, bez konieczności zniszczenia izolacji.
Selftec DW może być wykorzystywany w temperaturze maksymalnej do 65 stopni Celsjusza w odcinku o maksymalnej długości 60m.

SelfTec DW