Programator temperatury Elektra Ekocontrol sterowanie podłogówką

19wrz/16

Sterownik temperatury Elektra Ekocontrol – tanie-ogrzewanie.pl

Elektra Ekocontrol to elektroniczny regulator do regulowania funkcjonowaniem ogrzewania podłogowego. Termostat wyposażony jest w dwa sensory ciepła. Sensor temperatury otoczenia jest wkomponowany w puszkę regulatora, a sensor temperatury podłogi wkłada się pod powierzchnie podłogi w rurze montażowej. Za sprawą koniunkcji odczytów omawianych sensorów można precyzyjnie sprawować nadzór nad pracą maty podłogowej i temperaturami panującymi we wnętrzu.

Ograniczanie temperatur w stosunku do okresu pracy podłogówki jest bardzo istotne. Za wysokie temperatury podłogi zauważalne dla domownika przez dłuższy czas nie są wygodne.Czasowe obniżanie temperatury podłogi to również zabezpieczenie przed przegrzaniem. Ma to wpływ na stan i trwałość posadzek, zwłaszcza parkietów, podłóg drewnianych i paneli podłogowych.

Elektra Ekocontrol to regulator z programatorem tygodniowym. Daje optymalne regulowanie temperatur lub wyłączenie ogrzewania w wybranych momentach dnia, np. w godzinach nocnych lub wtedy, kiedy użytkownicy są poza domem i nikt nie wykorzystuje danego pokoju. Opisane planowanie pracy podłogówki znacząco wpływa na obniżenie rachunków za prąd. Kluczowe zalety urządzenia to umożliwienie sterowania wg wskazań sensora temperatury wnętrza lub posadzki oraz dwu jednocześnie, podtrzymanie ustawień w sytuacji zaniku prądu, umożliwienie programowania w ciągu 7 dni. Przydatna jest też kalibracja sensorów, w sytuacji, kiedy sensor jest umieszczony w nietypowym punkcie. Najwyższe możliwe obciążenie programatora pozwalana na podłączenie do jednego sterownika nawet kilku mat grzewczych (3680 W,16 A).