pompy ciepła czyste źródło ciepła

02mar/17

Pompa cieplna jako czyste źródło ogrzewania

Pokaźne natężenie skażeń pyłowych w atmosferze to wyzwanie, z którym boryka się przeważająca ilość państw na świecie, w tym Polska. To ogólnoświatowy problem, w kwestii rozwikłania którego podejmuje się próby ograniczenia emisji spalin, szczególnie wywodzących się z rejonów mieszkalnych. Wśród ogólnodostępnych technologii grzania pompy ciepła są najbardziej wydajne, ponieważ pracują bez szkody dla przyrody – urządzenia te nie produkują dymu, popiołu ani innych substancji mających szkodliwy wpływ na środowisko. Moc najczystszej energii. Co za tym idzie inwestowanie w te instalacje okazuje się wyjątkowo zasadne w kontekście ogólnoświatowego kłopotu ze smogiem. Pompy ciepła to niewielkich rozmiarów ekologiczne urządzenia służące przede wszystkim jako źródło ogrzewania domu. W tym celu biorą ciepło pochodzące z otoczenia (wód gruntowych, gruntu lub powietrza), czyli tak zwanego niskiego źródła, i transferują je do źródła górnego – instalacji grzewczej (kaloryferów lub ogrzewania podłogowego). Wybór rodzaju pompy ciepła, a dokładniej jej dolnego źródła, zależy od warunków, w których będzie ona pracować: powierzchni działki, obszaru klimatycznego, gdzie zlokalizowany jest dom, poziomu wód w gruncie i ich składu chemicznego, a także rodzaj gruntu na kwaterze. Choć pompy ciepła zaliczają się do najbardziej czystych technologii, w polskich gospodarstwach domowych mają zastosowanie cały czas okazjonalnie. Przyczynia się do tego całkiem wysoki nakład inwestycyjny oraz specyficzne zasady, które powinny być wypełnione przy instalacji.