Pokrętła centralnego ogrzewania sterownie ogrzewania do grzejnika Danfoss

16maj/17

Przepustnice c.o.. Gdzie je montujemy i jakie pełnią zadania.

Przepustnice centralnego ogrzewania w układzie pełnią jedne z ważniejszych zadań. Głównym zadaniem jest zagwarantowanie pewności i ekonomicznej obsługi. Mają również udoskonalać i umożliwiać działanie instalacji c.o.. Trudno jest je posegregować wyłącznie ze względu na rolę, bo zazwyczaj spełniają ich kilka. Zawory grzejnikowe zaledwie parę lat wstecz montowano wyłącznie grzybkowe. Dzięki ich pomocy można było manualnie regulować przepływem ciepłej wody. Obecnie stosuje się zawór termostatyczny, odcinający i odpowietrzający. Zawór termostatyczny zbudowany jest z zaworu (wkładki termostatycznej) zawierającej element nastawczy i głowicy termostatycznej (aparat reagujący). W termostacie znajduje się element reagujący (ciało gazowe, ciecz czy parafina) powodujący zamianę ucisku popychacza na trzpień zaworu. Zamontowanie zaworu odcinającego pozwala na demontaż grzejnika lub oczyszczenie jego bez konieczności spuszczania wody z całej instalacji. Aktualnie normą stało się wyposażenie wszelakiego sprzedawanego grzejnika w manualnie sterowany zawór odpowietrzający. Zawory zapewniające bezpieczeństwo jak same określenie daje do zrozumienia pełnią zadanie zabezpieczenia maszynerii w układzie centralnego ogrzewana przed przekroczeniem dopuszczalnego ciśnienia. To jeden z ważniejszych zaworków w instalacji c.o.. Aby poprawnie działał muszą być ziszczone następujące uwarunkowania:

– instalacja wprost na źródle wytwarzania ciepła lub w jego niedalekiej okolicy

– kierunek strzałki z korpusu zaworku musi być zgodne z kierunkiem krążenia substancji grzewczej

– nie montujemy bez wyjątku armatury na odcinku łączącym zaworek z układem c.o.

– średnica rur i zaworków winny być takie same.

– nie rzadziej niż co rok dopinamy nadzoru zaworku.

Do tej grupy zaliczają się także zawory zwrotne lub różnicowe, które w schematach obiegu pozowanego zapewniają właściwy linie krążenia czynnika.W instalacjach c.o. spotyka się jeszcze zawory mieszające (trójdrogowe, czterodrogowe), które mieszają element grzewczy pobierany z zasilana i powrotu w układach systemu c.o. i c.w.u.. Zawory kulowe odcinające instalowane przed i za urządzeniem typu pompa, filtr, zaworek zwrotny. Zawory odpowietrzające całą instalację (zbudowane z zaworku spustowego i odpowietrznika) montowane w najwyższym miejscu układu grzewczego.Zróżnicowanie zadań i rodzai zaworów sprawia, że nasze przydomowe instalacje grzejne pracują bezpiecznie i efektywnie.