Możliwości podłączeń w grzejnikach Purmo Compact Ventil

05paź/16

Typy podłączeń w grzejnikach producenta Purmo zasilanych z dołu

Grzejniki z podłączeniem od dołu, w przeciwieństwie do sugerowanego sposobu montażu, można podłączać w kilku sekwencjach. Fabrycznie kaloryfer wyposażony jest w 6 króćców. Jeden z nich zaopatrzony jest we wkład termostatyczny, a inny w element odpowietrzający.Jednakże, gdy zaistnieje taka konieczność można te dwa podzespoły rozmontować. Istota to podłączenie zlokalizowane na dole. Najistotniejsze w tym typie jest by kanał z ciepłą wodą był zawsze podłączony 80 mm od bocznej krawędzi, a powrót 30 mm.

Przeciwne podpięcie spowoduje zmniejszenie wydajności energetycznej kaloryfera powyżej 30%.

Kaloryfery z dolnym podłączeniem, dlatego, że są wyposażone w 6 króćców jest możliwość podłączać jak typowy grzejnik z zasilaniem z boku. Kaloryfer jest w stanie być przyłączony bocznie, krzyżowo i siodłowo. W każdym z owych podłączeń powinno się pamiętać do którego króćca podłączyć ciepłą wodę, a do jakiego powrót. Przeciwne podpięcie skutkować bowiem będzie obniżeniem wydajności kaloryfera o nawet 30%.Grzejniki Compact Ventil mogą być przyłączone równocześnie do króćców dolnych i umiejscowionych z boku. Możliwe są podłączenia pośrednie: z boku i krzyżowe. W takim rozstrzygnięciu przyłączenie ciepłej wody jest tylko od dołu 80 mm od krawędzi kaloryfera, a odpływ podpięty być może po boku grzejnika na jednym z ulokowanych na dole króćców z prawej czy też z lewej strony.