klasa przeciwwybuchowa

14wrz/15

Kategoria atex gniazda

Kategoria przeciwwybuchowa urządzeń elektrycznych poziom ochrony IP.

Uszczelki montowane do gniazd i pozostałych narzędzi elektrycznych dają znaczną ochronę i największe gwarancje przed wejściem wody, zawilgocenia, także ciał stałych nawet o najmniejszych cząsteczkach.

Odporność osłony ma znaczący wpływ na takie zagadnienia użytkowania jak wytrzymałość akcesorium oraz bezpieczeństwo. Typując dodatki do instalacji warto uświadomić sobie, w której klasie szczelności wyprodukowane są poszczególne elementy. Zapylenie i brud sa w stanie powodować mechaniczne blokowanie generatorów, elementów stycznych, gniazdek, a wilgoć – rdzewienie przedmiotów z metalu oraz sznurów elektrycznych i przewodów. Wymienione czynniki zewnętrzne nie tylko bardzo zmniejszają jakość urządzeń elektrycznych, ale też bezpieczeństwo ich użytkowania.

Charakterystyka szczelności urządzenia określana jest skrótem IP (International Protection) oznaczającym klasę ochrony. Kod IP to uniwersalny schemat oznaczeń klas odporności przed przedostawaniem się elementów zewnętrznych zapewnianej przez powłoki zewnętrzne urządzeń. Zestawiony jest ze symbolu literowego oraz dwóch cyfr. Pierwsza opisuje wytrzymałość na przedostawanie się ciał stałych, a druga odporność na penetrację wilgoci. Wartości obydwu podane są na linii od 0 do 8 – od braku szczelności do największej ochrony przed penetracją zanieczyszczeń lub wilgoci nawet przy długim zanurzeniu. Egzemplifikacja: gniazdko elektryczne Domo Plus ma klasę szczelności IP opisana jako 66. Znaczy to, że jest najbardziej wytrzymałe na penetrację pyłów o najdrobniejszych cząstkach (6) i na strumień wody lanej silną strugą lub masę z wybranego kierunku (6).

Dopełniającym parametrem opisującym klasę ochrony urządzeń elektrycznych jest klasyfikacja IK, która wskazuje wytrzymałość mechaniczną. Dla sprzętów pracujących w okręgach z niebezpieczeństwem wybuchu wykorzystuje się urządzenia z certyfikatem ATEX.