Tag Archives: fotowoltaika ogrzewanie domu

25paź/19

Jak obliczyć moc fotowoltaiki

Pierwszoplanową kwestią przy inwestycji w system fotowoltaiki jest dobranie układu oodpowiedniej mocy maksymalnej.

Oczywiście parametrem tym jest właśnie moc maksymalna układu opisana wWatach. Wpraktyce przyjmuje się najczęściej oznaczenie kWp. 1kWp = 1000W

Maksymalna moc fotowoltaiki musi być dopasowana do naszego obecnego zużycia energii (lub tego w najbliższej przyszłości). Ponieważ celem jest otrzymanie takiej produkcji energii, którą bez problemu będziemy mogli zagospodarować w100%. Oczywiście energia ta zostanie spożytkowana na bieżąco, aczęść trafi do sieci energetycznej. Zgodnie zumową prosumencką 80% energii przesłanej do sieci mamy możliwość odebrać później na przykład {jesienią, albo zimą|jesienią, zimą|jesienią izimą). Właśnie wspomnianą tu część energii oddanej do sieci energetycznej musimy się zatroszczyć, tak aby była zużyta. Jeżeli jej nie spożytkujemy, to przepada, adorabia na tym dystrybutor energii.

Istnieje uproszczony kalkulator, który pozwala wyznaczyć:

  • pożądaną moc w kWp,
  • wymiary potrzebnej powierzchni dachowej (m2) – S części,
  • poniesione koszty,
  • szacowany czas zwrotu kosztów z inwestycji.
22paź/19

Fotowoltaika , a nadwyżka energii

Coraz liczniejsza jest grupa osób, które zainstalowały fotowoltaikę i miewa problem z nadprodukcją energii, której nie ma jak zagospodarować. Co prawda istnieje tak zwana umowa prosumencka,która umożliwia przekazanie nadwyżki energii elektrycznej występującenajczęściej wiosną i latem do sieci energetycznej. Zgodnie z wspomnianą umową prosument ma możliwość tą nadwyżkę z sieciodebrać iwykorzystać na swoje potrzeby w późniejszym okresie, lecz nie później, niż do końca okresu rozliczeniowego. Jednakże nieodebrana w tymczasie energiaprzepada, a operator sieci za tą nadwyżkową i przekazaną energię prosumentowi nie zapłaci. Oczywisty jest fakt, że z punktu osoby, która wykosztowała się na instalację fotowoltaiczną jest to koszt,który zawsze wydłuża czas zwrotu z podjętej inwestycji o kilka lat. Taki przebieg może doprowadzić do sytuacji, że inwestycjazamiast oszczędności przyniesie tymczasowe straty. Dlatego trzeba wiedzieć, iż powodem nadwyżki wyprodukowanejenergii jest zakupienie instalacji o zbyt dużej mocy w stosunku do zapotrzebowania na elektryczną energię.

Czynniki sprzyjające nadwyżce:
– brak kompetencji u sprzedawcy lub celowe naciąganie klienta – brak wykonanejanalizy zużycia energii i przeliczenie jej na wielkośćfotowoltaiki; dodatkowo wykwalifikowanych instalatorów jest bardzo mało, tym samym mała konkurencja, a duże instalacje są znaczniebardziej opłacalne dla monterów,

– nasze narodowe podejście do kupowania na zapas,
– najnowsze urządzenia elektryczne zużywają coraz mniej energii elektrycznej – wydajemy również mniej na oświetlenie ze względuna spadek cen oświetlenia :ED.