Dofinansowanie do kolektorów słonecznych.

07lis/16

Dofinansowanie do instalacji solarnych.

Najbardziej ekologiczną energią jaką mogą pozyskać ludzie jest ta pochodząca ze środowiska naturalnego. Dlatego, aby wesprzeć tego typu projekty od pewnego czasu funkcjonują programy dofinansowania dzięki którym można pozyskać środki na modernizację lub montaż ekologicznego źródła energii. Znaczne zanieczyszczenie powietrza powodują kotły opalane węglem. W większych aglomeracjach o dużym zagęszczeniu tego rodzaju instalacje mogą przyczynić się do powstania w powietrzu smogu. Dlatego urzędnikom miasta bardzo zależy na minimalizowaniu tego rodzaju zjawiska. Najczęściej stosowane są instalacje solarne.Montowanie ich w układzie grzewczym domów bezpośrednio wpływa na zużycie opału poprzez obniżenie czasu pracy pieca. Ogranicza to emisję szkodliwych substancji do powietrza. Standardową instalację z kolektorami słonecznymi stanowi kolektor lub ich zespół, umieszczony w większości przypadków na dachu domu. Absorber pobiera ciepło z promieni słonecznych i odprowadza do wymiennika. Odtąd układem przewodów rurowych energia cieplna dociera do zasobnika z wodą zwiększając jej wskaźnik temperaturowy. Podania o dofinansowanie do instalacji paneli słonecznych najczęściej składa się w urzędach miast. Wielkość dotacji uzależniona jest od rodzaju inwestycji, powierzchni której dotyczy oraz od typu ogrzewania. Przeważnie przekazywana jest w formie zwrotu za wykonaną i działającą instalację z panelami słonecznymi. Nie wszystkie miasta otrzymują dopłaty. Bardzo często dotacje oferowane są w formie preferencyjnych kredytów w określonych bankach.