Fotowoltaika , a nadwyżka energii

Coraz liczniejsza jest grupa osób, które zainstalowały fotowoltaikę i miewa problem z nadprodukcją energii, której nie ma jak zagospodarować. Co prawda istnieje tak zwana umowa prosumencka,która umożliwia przekazanie nadwyżki energii elektrycznej występującenajczęściej wiosną i latem do sieci energetycznej. Zgodnie z wspomnianą umową prosument ma możliwość tą nadwyżkę z sieciodebrać iwykorzystać na swoje potrzeby w późniejszym okresie, lecz nie później, niż do końca okresu rozliczeniowego. Jednakże nieodebrana w tymczasie energiaprzepada, a operator sieci za tą nadwyżkową i przekazaną energię prosumentowi nie zapłaci. Oczywisty jest fakt, że z punktu osoby, która wykosztowała się na instalację fotowoltaiczną jest to koszt,który zawsze wydłuża czas zwrotu z podjętej inwestycji o kilka lat. Taki przebieg może doprowadzić do sytuacji, że inwestycjazamiast oszczędności przyniesie tymczasowe straty. Dlatego trzeba wiedzieć, iż powodem nadwyżki wyprodukowanejenergii jest zakupienie instalacji o zbyt dużej mocy w stosunku do zapotrzebowania na elektryczną energię.

Czynniki sprzyjające nadwyżce:
– brak kompetencji u sprzedawcy lub celowe naciąganie klienta – brak wykonanejanalizy zużycia energii i przeliczenie jej na wielkośćfotowoltaiki; dodatkowo wykwalifikowanych instalatorów jest bardzo mało, tym samym mała konkurencja, a duże instalacje są znaczniebardziej opłacalne dla monterów,

– nasze narodowe podejście do kupowania na zapas,
– najnowsze urządzenia elektryczne zużywają coraz mniej energii elektrycznej – wydajemy również mniej na oświetlenie ze względuna spadek cen oświetlenia :ED.