Kabel grzewczy samoregulujący Elektra ø6x8mm

Przewody grzewcze samoregulujące Elektra ø6x8mm 16W to kable zmiennooporowe wykorzystywane jako system antyzamarzaniowy do instalacji rur i rurociągów, rur dachowych, zaworów, siłowników, zamków i rygli oraz innych elementów mechanicznych. Stosuje się je do montowania wprost na chronionym detalu. Samoregulacja bazuje na umiejętności do wydatkowania niestałej ilości energii zależnie od parametrów otoczenia. Gdy zmniejsza się temperatura, kable podnoszą własną moc grzewczą i odpowiednio ją obniżają, kiedy temperatura podnosi się. Zmiany mocy grzewczej występują jedynie w miejscach różnicowania się temperatur, zatem przewody mają możliwość się dotykać i krzyżować i nie zagraża im przegrzanie. Zależnie od parametrów układu grzewczego wykorzystuje się różnorakiego rodzaju kable samodzielnie regulujące się Elektra ø6x8mm. Komplety Elektra ø6x8mm o mocy 16 W/m zawierające przewód zakończony przewodem zasilającym i wtyczką przeznaczone są do samodzielnego montowania na krótkich odległościach lub innych miejscach wymagających błyskawicznej reakcji. W większych układach, stałych, stosuje się kable dopasowane na odpowiednie długości (z bębna) razem z ekstra sterowaniem funkcjonowania kabla. Długości maksymalne kawałków uszczegóławia tabela z wytycznymi wytwórcy. Kabel grzewczy Elektra ø6x8mm 16W pomimo właściwości samoregulujących funkcjonuje również w dodatnich temperaturach otoczenia i czerpie pewną ilość prądu. Zastosowanie prawidłowej regulacji dodatkowej wyeliminuje pobieranie energii w sytuacjach, kiedy nie jest obowiązkowa praca kabla.