Wtyczki Atex – specjalistyczne urządzenia do obszarów z groźbą wybuchu.

Planując schematy elektryczne trzeba zastanowić się nad wieloma aspektami. Pierwszą i podstawową jest w którym ulokowaniu będzie wskazana instalacja elektryczna funkcjonować. Bowiem dobór dedykowanych wyłączników, gniazdek czy wtyczek jest tym bardziej znaczący im inne są okoliczności funkcjonowania tych urządzeń. Dla przykładu myjnia samochodów. Tu konieczne jest zamontowanie wyłączników właściwej klasy szczelność IP 66. Urządzenia te zapewnią właściwe i najważniejsze komfortowe działanie w otoczeniu o zwiększonej możliwości kontaktu z cieczą lub bezpośrednim zetknięciu z płynem. Zupełnie inne warunki zachodzą w takich miejscach jak lakiernie, stacje paliw, składziki wózków widłowych. Tu zachodzi kontakt z tworzywami łatwopalnymi. Panują tu pary, substancje gazowe i pyły z bardzo dużym prawdopodobieństwem pożaru. Z tego powodu wymagane jest zainstalowanie akcesorium elektrycznych z zabezpieczeniem ATEX.Określenie typu instalacji elektrycznej Atex to wyłącznie nazwa wydanej przez Unię Europejską zalecenia definiujące wymagania jakie musi wypełnić wszelki towar przeznaczony do stosowania w obszarach zagrożonych wybuchem. W zależności od rodzaju niebezpieczeństwa stosuje się inne oznaczenia stref.Na przykład oznaczenie ATEX EX II 2D oznacza akcesoria przystosowane do pracy w strefie z niebezpieczeństwem wybuchu pyłów łatwopalnych. Zaś ATEX EX II 2GD określa użyteczność działania przyrządów w obszarze zagrożenia wybuchem gazów, cieczy i ich wyziewów oraz pyłów palnych. W ofercie wysyłkowego sklepu 300energia.com można odnaleźć wtyczki do obu obszarów.Należałoby nie zapominać o tym aspekcie na etapie planowania, gdyż przegapienie tak znaczącego czynnika wiąże się z odmową odbioru technicznego inwestycji, ponad planowanymi kosztami, a przede wszystkim z BHP pracy .