kotły kondensacyjne – dlaczego nie ma możliwości już zamówić kotła z komorą otwartą lub zamkniętą?

W końcówce września 2015 roku zaczęło obowiązywać nowe prawo Unii Europejskiej odnoszące się do efektywności produktów energetycznych (ErP Energy Related Products). To następny formalny krok w celu redukowania ilości energii wykorzystywanej bezcelowo przez domowe urządzenia elektryczne i systemy grzewcze. Wdrożenie wspomnianej dyrektywy sprawiło wielkie przemiany na rynku szczególnie w handlu pieców, bojlerów zewnętrznych, podgrzewaczy wody, paneli słonecznych, pomp ciepła oraz wymienników cwu. Dyrektywa ErP dopuszcza możliwość produkcji i wprowadzania na rynek w UE jedynie urządzeń do ogrzewania, jakie wypełniają wskazane unormowania efektywności energetycznej. Dla pieców grzewczych efektywność średnioroczna (liczona w określony sposób nałożony tą regulacją) musi być wyższa niż 86 procent.Takowe wymagania wypełniają tylko kotły kondensacyjne, więc oznacza to, że piece konwencjonalne w praktyce znikają z rynku.Piece z otwartą i zamkniętą komorą spalania nie są już produkowane, w obrocie pozostają tylko i wyłącznie takie, które weszły na rynek przed datą funkcjonowania unijnej dyrektywy. Osobliwością są jedynie piece konwencjonalne z otwartą komorą spalania, które są dopuszczone do sprzedaży wyłącznie z wykorzystaniem do modernizacji poszczególnych urządzeń w systemie wspólnego komina w budowlach wielorodzinnych.