Rodzaje przyłączeń w grzejnikach płytowych

Grzejniki stalowe najczęściej używane w waszych mieszkaniach, posiadają różne rozmiary. Mogą być o 200; 300; 400; 450; 500; 550; 600; 900 mm wielkości. Występują w szerokościach od 400 do nawet 3000 mm. W zależności od przyłączenia grzejniki stalowe dzielimy na boczne i z dołu. Podłączone boczne (grzejniki rodzaju C). W owej kategorii mają miejsce wymienione technologie podłączenia grzejnika: z boku; krzyżowe i siodłowe. Z boku pozwala podłączenie grzejników także po prawej jak i po lewej stronie. Zasilanie powinno się przyłączyć do najwyższego króćca a powrót do dolnego. Odwrotne przyłączenie spowoduje spadek siły kaloryfera o 30%. Krzyżowe przyłączenie polecane jest głównie dla grzejników o długości przekraczającej 2000mm a również rozmiarów, które przekraczają 4 krotność wymiaru. Taki model przyłączenia gwarantuje miarowy rozkład temperatur w kaloryferze.Zasilanie podpinamy do górnego wypustki (prawego lub z lewej), a powrót do króćca przeciwnego z dołu. Podłączenie siodłowe stosuje się najczęściej w możliwości instalacji w c.o. rozprowadzonej w listwach przy ścianach. Przy tym wariancie podpięcia moc kaloryfera jest o ok 10% niższa. Podpięcie dolne (kaloryferów modelu CompactVentil).W przypadku podłączenia z dołu, oś przewodu podłączeniowego położona jest za każdym razem 80 mm od bocznej obrzeża kaloryfera, natomiast środek rury powrotnego 30 mm. Odwrotne podłączenie powoduje spadek mocy grzewczej o więcej niż 30%.Połączenia okrężne boczne i krzyżowe ułatwia podłączenie zasilania z dołu a odpływ na króćcu z boku.Kaloryfery typu CV mogą (po wymontowaniu wbudowanego termostatu) być załączone jak standardowe grzejniki modelu Compact czyli z boku, krzyżowo i siodłowo.