Odnawialne źródła energii jako trzon domowych instalacji grzewczych

Odnawialne źródła energii to takie, jakich wykorzystywanie nie wiąże się z ich długotrwałym brakiem, ponieważ odnawiają się w stosunkowo szybkim tempie. To bogactwa naturalne, jakie mimo stałego zużywania odbudowują się od nowa, bo przebiegi ich tworzenia trwają krótko i nadal istnieją warunki, by trwały one w naturze.

Do odnawialnych źródeł energii zaliczamy m.in.: radiację słoneczną, wiatry, opady, pływy i fale morskie, geotermię oraz biomasę.

Promieniowanie słoneczne jest najpopularniejszym z grupy OZE. jeszcze niedawno wykorzystywanie energii słońca było niezbyt korzystne finansowo, bo koszt założenia tej instalacji był bardzo wysoki. Za sprawą upowszechnienia systemu dopłat wykorzystanie energii słoneczniej jest z dnia na dzień bardziej popularne. Układy grzewcze oparte są o panele solarne służące do ogrzewania wody użytkowej oraz fotowoltaniczne pożytkujące światło słoneczne do wytwarzania prądu. Nowoczesne instalacje wykorzytujące OZE mogą skorzystać nie tylko z pełnego nasłonecznienia, lecz również z energii promieni rozproszonych. Dzięki temu panele fotowoltaniczne produkują prąd nawet w pochmurne dni i podczas deszczu. Wpływa to na znacznie wyższą intratność instalacji.

Na naszym rynku coraz większą renomę zyskują także elektrownie wiatrowe i pompy ciepła. Polska ma bardzo korzystne warunki do korzystania z siły wiatru ciepłych wód podziemnych. Siła wiatru przy pomocy turbin wiatrowych przekształcana jest w prąd i wykorzystywana do zasilania budynków. Energię cieplną gruntu można wykorzystywać do produkcji energii użytkowej, czyli prądu i ciepła.

W przypadku układów grzejnych w domach budynkach do grzania oddzielnego budynku można spożytkować energię geotermalną z udziałem pomp ciepła. Mogą być one stosowane do klimatyzacji i ogrzewania pomieszczeń.