Trochę idei co to znaczy krzywa grzewcza?

Dla zobrazowania gorąca, jego wahań w postaci przybierania i obniżania, stworzono definicję określoną jako krzywą grzewczą. To to samo co liniowo przedstawione ciepło, jakie trzeba dostarczyć dla pomieszczenia tak aby trzymać daną podwyższoną temperaturę. Ta będzie inna zależnie od strat ciepła wskazanej przestrzeni, jaką trzeba podgrzać. Uwzględniając zmienne jak obniżanie temperatury za pośrednictwem nieizolowanych ścian. Zadaszenie które posiada wadliwe ocieplanie lub zupełny brak. Okna domu posiadające jedną warstwę okiennego szkła, poprzez którą zimne powietrze z otoczenia schładza pokój. Będą to miejsca wpływające na rozkładanie się oraz zużywanie energii cieplnej uzależnione od poziomu temperatury będącej na zewnątrz. Bowiem nie istnieją wskaźniki, które powinny być najlepiej dostosowane oddzielnie dla każdego domu jednorodzinnego. Ustala się ją za pomocą prób a także nieuniknionych błędów zmieniając wskaźniki krzywej grzewczej. Pomiary wykorzystuje się w wielorodzinnych budynkach przy węźle cieplnym w w urządzeniach jak piec kondensacyjny w mniejszych domach. A także domostwach z podgrzewaniem podłogowym wodnym. Wskazanie krzywej grzewczej, daje dobrać ilość dostarczanego ciepła uzależnionego od źródła jego wytworzenia a także miejsca w którym będzie zastosowane.