Powtórzona podłoga czyli większy załadunek kontenera na naczepie

Przewoźnicy nadal poszukują możliwości powiększania przychodów ze swojej gospodarczej działalności. Tną koszty, optymalizują trasy spedycji, udoskonalają pojazdy. Ale w czasie aktywnej konkurencji w sektorze transportowym jest to niewystarczające. Jednakowoż są teraz alternatywne możliwości do takiego przedsięwzięcia. Najwidoczniej owszem to dokumentnie nie małe. Zdublowana podłoga kontenerowca marki DFS w kontenerze, to rewelacyjny sposób na zwiększenie możliwości transportowych. W skrócie wszystko sprowadza się do systemu belek i podparć o regulowanej wysokości i o nieskomplikowanym montażu. Całokształt rozbudowana profilami bocznymi do przymocowania towaru do wszystkich burt od razu. Nowością w owym rozwiązaniu jest łatwość załadowaniu i rozładowywaniu za pomocą widłowego wózka. Oraz możliwość przewożenia na paletach o rożnej wysokości, jaką nadaje użycie niezależnych od siebie belek. System jest tak skonstruowany, aby kierowca transportu samodzielnie mógł projektować umieszczenie kolejnych palet w kontenerze, uwzględniając ich różną wysokość oraz prymat w wyładunku. Belki wytworzone będą z dobrej prymatu aluminium anodowanego, przedłużając w taki sposób ich wytrzymałość a także łatwy metodę montowania. Te same techniki mogą być także dla zastosowania w naczepie. Z tak zmodernizowanym kontenerem załadowczym, jesteśmy w stanie teraz podbić cały świat, no może tę pokrytą siatką dróg towarowych.