Jak wybrać pompę ciepła? Część 3 Epilog

Jeśli rozważasz w swoim domku zrobienie ogrzewania opartego o pompę ciepła masz do wyboru dwa rodzaje: pompę opartą na gruncie i pompę opartą na powietrzu.Gwarancją gospodarności i sukcesu całości instalacji jest dobór prawidłowej wydajności pompy. Jeśli będzie nazbyt duża w porównaniu do zapotrzebowania, pompa wytwarzająca ciepło nie będzie funkcjonowała miarowo. Będzie stale się załączała i rozłączała co wpłynie na znaczny konsumpcjonizm energii elektrycznej. Zaś za niska wydajność energetyczna sprawi, że chociaż przez dłuższy czas pompa będzie pracowała w okolicznościach odpowiednich, ale w czasie maksymalnego zapotrzebowania będzie niezbędne włączenie zasilanej prądem grzałki, co znacznie powiększy koszty użytkowania. Wyjściem z takiej sytuacji jest możliwy zakup bufora na podgrzaną wodę zasilaną energią elektryczna z tańszej taryfy prądu. Alternatywą jest także układ współpracujący z kotłem olejowym. Większość z wytwórców pomp zaopatruje je w grzałkę elektryczną. Jest to wyjście asekuracyjne. Jednakże, przy błędnie dopasowanej mocy istnieje prawdopodobieństwo że jest to element na stale załączany. Przy selekcji rodzaju urządzenia trzeba rozpatrzyć opcje sposobu wykonania instalacji. W naszych warunkach środowiskowych najwłaściwszym wyjściem są pompy oparte na odwiercie w gruncie. Aczkolwiek sporządzenie odpowiedniego otworu z kolektorami umieszczonymi poziomo czy też głębokościowego może nie być w dowolnych okolicznościach możliwe.