Pompa ciepła- gdzie zamontować jednostkę zewnętrzną

Pompy ciepła w naszym kraju są bardzo wzięte. W wersjach Split zbudowanych na sekcji zamontowanej na zewnątrz ważne jest jej umiejscowienie. Zagadnienie hałasu – normy wymagają aby na granicy naszej działki nie przewyższać maksymalne 50dB(A) w dzień i 40dB(A) podczas nocy. Zaś urządzenia działają w zakresie 55-70dB(A). W świetle powyższych informacji umiejscowienie ich powinno być w odpowiedniej przerwie od skraju. Średnio będzie to orientacyjnie 8-13m. Problem, gdy rozmieszczenie domu względem skraju działki udaremnia utrzymanie tej linii granicznej.. Jednostka montowana na zewnątrz pompy ciepła jest w stanie schłodzić przepływające przez nią powietrze o 10-12 stopni. Przypuszczalnym więc jest, że ewentualny szlak komunikacji pieszej zlokalizowany w pobliżu, może zostać oblodzony nawet na wiosnę. Należy wobec tego utrzymać odstępstwo 3 m od jednostki zewnętrznej by uniknąć tego skutku. Powietrze wylatujące z pompy ma też zmieniony skład chemiczny i nie wskazane jest sadzenie roślin w pobliżu wylotu skroplin. By zapobiec zamarznięciu kondensatu na powierzchni ziemi lub zniszczenia fasady budynku należy przygotować otoczony betonowymi klockami podkład żwirowy. Poszukując stosownego stanowiska dla posiadanej sekcji zewnętrznej trzeba jeszcze nie zapominać o wymogach producenta co do odległości serwisowych. Jednostka musi być zlokalizowana co najmniej 40 cm od płaszczyzny gruntu. Dla zminimalizowania drgań trzeba zamontować podstawki izolujące drgania. W informacjach od producenta odnajdziemy także dane o najmniejszych i maksymalnych długościach łącz z składnikiem chłodniczym oraz amplitudę pomiędzy jednostką zewnętrzną a wewnętrzną. Wszystkie powyższe czynniki trzeba wziąć pod uwagę planując umiejscowienie pompy.