Dotacje do ekologicznych źródeł ogrzewania

Smog to efekt polegający na pojawianiu się zanieczyszczenia powietrza w wyniku działalności ludzkiej oraz współdziałania nieprzychylnych zjawisk pogodowych takich jak zamglenie oraz brak wiatru. Wszystkie te elementy wpływają bardzo negatywnie na zdrowie człowieka. Chcąc obniżyć ilości zanieczyszczeń w powietrzu, władze wielkich aglomeracji wprowadziły ustawy służące propagowaniu stosowania ekologicznych źródeł pozyskania energii. W związku z ryzykiem powstawania smogu w trakcie miesięcy grzewczych Zarząd Województwa Śląskiego zarządził uchwałę mającą na celu dofinansowanie wymiany starego kotła węglowego na nowoczesny, bardziej czyste źródło ogrzewania. Refundacja dotyczy osób fizycznych zamieszkałych na obszarze województwa, które są posiadaczami domów jednorodzinnych. Dofinansowanie obejmuje instalację układu ogrzewania ze współudziałem ekologicznych źródeł pozyskania c.w.u. takich jak pompa ciepła lub kolektory solarne. Maksymalna wysokość dopłaty to 25 procent kosztów i dotyczy systemu z udziałem pieców na gaz, olejowych, na prąd, kotłów zasilanych paliwem stałym z podajnikiem klasy piątej oraz pomp ciepła. Podanie o dopłatę należy składać w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.