Sprężyny gazowe

W autach ciężarowych zespołem, który wspomaga unoszenie tylnych drzwi są siłowniki gazowe typu pchającego. Po pewnym czasie funkcjonowania system ten ulega uszkodzeniu i powinno się go wymienić na kolejny. Głównym kryterium opisującym sprężynę gazową jest siła konieczna do jej zamknięcia wyrażana w niutonach. Ponadto opisuje się skok, czyli różnicę rozmiarów między sprężyną ściśniętą a rozłożoną oraz średnicą. Jeżeli na mechanizmie podane są wszelkie dane, dopasowanie nowego elementu nie sprawia problemu. Natomiast jeśli wytwórca nie podaje żadnych danych należy samemu dokonać odpowiednich przeliczeń. W internecie dostępny jest kalkulator doboru siłownika. Wystarczy znać wagę klapy oraz jej rozmiar, ilość siłowników, oddalenie pomiędzy punktem przyczepienia do klapy a osią obrotu oraz siłę dopełniającą niezbędną do zamykania lub podniesienia klapy. Można również skorzystać z oferowanych usług projektowych uwzględniających właściwy wybór sprężyny gazowej. Usługi te są płatne, jednak przy zakupie asortymentu w sklepie ulegają częściowej refundacji. Do wyjątkowych rozwiązań projektowych usługi doboru urządzeń są w 100% płatne. Co do montażu punkty mocowania siłownika gazowego powinny znajdować się w jednej linii. Końcówki przymocowuje się do specjalnych wsporników, które zapewniają proporcjonalne luzy tak aby element tłoczący nie uległ naprężeniom w poprzek mechanizmu. W trakcie montażu należy pamiętać o jej pozycji tłoczyskiem do dołu aby przy pracy podlegała amortyzacji. Środek mechanizmu uzupełniony jest sprężonym azotem oraz uszczelnieniem. Nie wolno jej więc demontować. Jest to niebezpieczne i powoduje trwałe uszkodzenie.