Wymiana instalacji grzejnej na gazową – korzyści

Przyszła wiosna, powoli nadchodzi kres okresu grzejnego. To optymalny punkt, aby zastanowić się nad zmianą starego typu kotła na nowoczesny, bardziej ekologiczne urządzenie. W obliczu zastraszających faktów dotyczących zwiększającego się zabrudzenia powietrza w miastach ekolodzy alarmują. Jednostki samorządowe uchwalają uchwały zakazujące wykorzystywania pieców tzw. „śmieciuchów” na rzecz kotłów na gaz albo nowej generacji kotłów stałopalnych. W starych kotłach spalane są nie tylko węgiel czy drewno, ale również śmieci i pozostałości, które w największym stopniu wpływają na pogorszenie stanu powietrza. Nowoczesne kotły to bardziej czysty dom, pozbawiony pyłów węglowych i zabrudzeń, jak również wyższy komfort eksploatacji. Podejmując decyzję o wymianie instalacji na bardziej nowoczesną można uzyskać dopłaty. Wsparcie to może pochodzić z pieniędzy z Unii Europejskiej, krajowych bądź z kasy samorządu. W pierwszej kolejności musimy dotrzeć do informacji czy w naszej gminie jest dostępny taki program. Następnie warto ustalić które należy spełnić warunki, aby odnieść korzyść z dotacji na jaki rodzaj pieca zasilanych gazem jest możliwość dostać dopłatę. W kolejnych punktach należy policzyć i zanalizować środki dotyczące inwestycji. Podania należy składać w odpowiednich jednostkach urzędowych dołączając pełną dokumentację. Więc należy zwrócić uwagę na pisemne poświadczenie części projektu inwestycyjnego (projekty, faktury, rachunki), bez tego dofinansowanie nie będzie wykonalne.