Jaką pompę ciepła kupić? Odcinek 2.

Jeśli rozważasz w swoim budynku zrobienie ocieplania w oparciu o pompę dostarczającą ciepło masz w opcji dwa modele: pompę opartą na gruncie i pompę powietrzną. Znajduje się i w naszym kraju co raz większa liczba amatorów takiego typu rozwiązania. W nabyciu i montażu są one zauważalnie tańsze. Znaczącą dodatnią cechą jest traf, że nie warunkują sporządzenia odwiertu ani rozłożenia elementu gruntowego. Kłopotem jest przymus zamontowania grzałki elektrycznej w momencie gdy ciepłota powietrza jest niska. Tak w rzeczywistości działające na powietrze pompy dostarczające ciepło, w naszym położeniu geograficznym, winny funkcjonować równolegle z kolejnym osobno działającym źródłem ogrzewania. Siła pompy w takim współdziałaniu winna wynosić minimum 50 % mocy obliczeniowej całego układu. Drugie źródło winno być kontrolowane samoczynnie tak aby było przez pompę wstrzymywane albo zwalniane. Zatem by funkcjonowało w trybie współdziałającym i zamiennym. To modelowe rozwiązanie w wypadku powiązania pompy i pieca olejowego. Kocioł działający na gaz funkcjonował by w takim układzie równie dobrze, z zastrzeżeniem że w czasie pracy jedynie pompy ciepła ponosilibyśmy koszty dostawy gazu. Pompy powietrzna produkowane są w opcjach split (dzielone) lub jednoelementowy. Split jest zbudowany z komórki montowanej na zewnątrz z parownikiem i nawietrznikiem, który pobiera powietrze oraz z jednostki montowanej wewnątrz ze sprężarką i skraplaczem. Monoblok jest mechanizmem kompletnym mocowanym na zewnętrznej stronie budynku. Do pokoju dostaje się bezpośrednio z urządzenia już ciepła woda. Maszyny dwu modułowe to najczęściej aparaty o wydajności kilku kilo watów, a maszyny jednoelementowe uzyskują wydajność do sześćdziesięciu kW. W związku z powyższym w budynkach jednorodzinnych najczęściej stosowane są urządzenia dwuelementowe. Tak po prawdzie powietrzne pompy dostarczające ciepło są najbardziej wydajne i w tym atrakcyjniejsze do pomp gruntowych przy ciepłocie powietrza utrzymującej się powyżej dziesięć stopni.