Jaką pompę dostarczającą ciepło wybrać? Odcinek 1.

Jeśli rozważasz w swoim domu zrobienie ogrzewania w podstawie opartej o pompę dostarczającą ciepło masz do wyboru dwa modele: pompę opartą na gruncie i pompę powietrzną. Począwszy od rodzaju jakim jestpompa dostarczająca ciepło gruntowa. Z uwagi na położenie geograficzne, jest to nieliczna z bardziej efektywnych metod ocieplania w Polsce. Odróżnia się pompy z wymiennikiem montowanym w gruncie pionowym lub w poziomie. Wymienniki ułożone poziomo są dość korzystne kwotowo, ale potrzebują do czterech razy więcej przestrzeni niż montowane w pionie. Dla porównania: budynki do sto pięćdziesiąt m2 potrzebują powierzchni gruntu około trzysta metrów kwadratowych. Kolektor umieszczony poziomo w postaci polietylenowych rurociągów umieszcza się na wysokości około 1,2-1,5 m w ziemi. Rozwiązaniem pośrednim jest zastosowanie kolektora spiralnego osiągającego do piętnaście metrów w głąb gruntu. Najpopularniejsze są układy opierające się na elemencie gruntowym pionowym. Wymogiem są tu odwierty dochodzące do stu m głębi (do tej wysokości poniżej poziom gruntu nie potrzeba wyjątkowych pozwoleń) w jakich montuje się równolegle umieszczoną U rurkę z umieszczoną na końcu detektorem geotermalną. Walorem zastosowania pompy dostarczającej ciepło z wymiennikiem instalowanym w gruncie jest to, że może ona pokrywać całe zlecenie na wydajność grzejną. Wymogiem jest rozumie się wykorzystanie odpowiedniej wielkości kolektora montowanego w gruncie.