Jak grzeje pompa ciepła?

Pompy ciepła to urządzenia, które umożliwiają wykorzystanie otaczającej nas energii cieplnej do celów ogrzewania. Ich instalacja jest całkiem kosztowna, ale poniesione koszty winny w niedalekiej przyszłości się zwrócić. Pompy ciepła są w grupie najbardziej tanich w użytkowaniu układów co i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Pompa ciepła wykorzystuje energię słoneczną w niskiej temperaturze i geotermalną zakumulowaną w gruncie i ciekach wodnych (dolne źródło ciepła), a potem przekazuje energię cieplną o wyższej temperaturze, podniesionej nawet do 60 stopni C do instalacji co i cwu (górne źródło ciepła). Tym zimniejszym źródłem, nazywanym dolnym, z którego jest zabierane ciepło, może być ziemia, woda, a nawet powietrze. Źródłem górnym, do jakiego ciepło jest doprowadzane, jest ogrzewana przez pompę woda (nieczęsto powietrze), które cyrkuluje w instalacji grzewczej. Na pompę ciepła składają się cztery główne elementy: wymiennik do pozyskiwania ciepła z otoczenia, sprężarka, wymiennik do wydawania ciepła do systemu a także zawór rozprężny. Poszczególne te elementy stwarzają hermetycznie zamknięty system, napełniony mieszaniną, jaką transportuje energię cieplną. Ciecz ta to czynnik chłodzący o zaniżonej temperaturze parowania. Dlatego ma on możliwość przekształcić się w parę wodną nawet przy bardzo niskiej temperaturze środowiska, np. w zimie. Niskotemperaturowe ciepło z gruntu czy wody przekazane jest przez parownik do pompy wypełnionej wyjątkowym płynem, jaki zamienia się w gaz. Podgrzany gaz ”ściska” sprężarka pompy, bardzo podwyższając jego ciepło. W skraplaczu zachodzi oddanie ciepła wodzie, jaka zapełnia grzejniki, a schłodzony płyn przepływa przez zawór rozprężny, wraca do parownika i pełen proces zaczyna się ponownie. Z powyższego opisu wynika, że pompa ciepła to najbardziej dogodne rozwiązanie, najbardziej opłacalne i najczystsze. Daje najniższe koszty eksploatacji i przypuszczalnych zabiegów serwisowych, w rozrachunku pomija się koszty budowy komina albo przyłącza gazu i rachunków stałych z tym powiązanych.