Dobór zasobnika do pieca centralnego ogrzewania

Przy kompletowaniu domowej kotłowni trzeba wziąć pod uwagę ilość domowników, którzy będą korzystać z gorącej wody i dobiera się taką pojemność zbiornika, aby dostarczał circa 35-50 litrów na domownika. W przypadku zasobnika solarnego pojemność ta powinna być co najmniej dwukrotnie większa. W domu zależy na otrzymaniu komfortu ciepłej wody przy niewielkich wydatkach na grzanie. Niewielki pojemnik wymusza bowiem utrzymanie w nim wyższej temperatury, bowiem gdy w tym samym czasie więcej osób korzysta z prysznica, pobór jest większy i zbiornik nie dostarczy wymaganego komfortu CWU dla wszystkich użytkowników. By wyciągnąć taką samą objętościowo ilość ciepłej wody, jak z pojemnika dużego, miesza się chłodniejszą wodę z wodą podgrzaną, dlatego musi być ona gorętsza. A to pociąga za sobą intensywniejsze zużycie kotła, ponieważ przy gorętszym łatwiej zbiera się osad na wężownicy i jest go więcej. Zaopatrując się w mały zasobnik zyskujesz jedynie na jednorazowej inwestycji, bowiem w koszcie używania zawierają się również „straty postojowe” albo „dobowe stałe straty energii”. Podwyższenie ciepłoty rezerwuaru o jedną trzecią powiększa straty postojowe o 70 %. Porównując te straty na przestrzeni miesiąca, wstawienie rezerwuaru dwukrotnie większego, pracującego w niższej ciepłocie, sprawia, że dołożysz do tego więcej jedynie 2-4 zł! Przy czym dostajesz niewymierne zyski nade wszystko w postaci komfortu CWU oraz dłuższej trwałości i bezawaryjnej pracy pieca. Dochodzą do tego koszty wynikające, z wyboru małego zasobnika to cena zamontowania automatycznych kurków mieszających, dodawanych po to, by uniknąć poparzenia domowników wodą o zbyt gorącą. W dodatku, przy mniejszym zasobniku kocioł załącza się z większą częstotliwością, aby zapewnić wybraną temperaturę, co umniejsza żywotność pomp i palnika. W przypadku gdy w instalacji są wykorzystywane kolektory słoneczne, pojemniejszy zbiornik to w dodatku zbiór ogrzanej wody na następne pochmurne dni.