Kable do ogrzewania betonu

Niska temperatura otoczenia utrudnia działanie związane z wylewkami zaprawy betonowej. Jest związane to ze spowolnionymi procesami wiązania cementu. Skutkiem tego mieszanka może nie osiągnąć zamierzonych parametrów, w szczególności trwałości. Istnieją stosowne zabezpieczenia przed takimi skutkami. Przez właściwe zasłonięcie przed ubytkiem ciepła oraz podgrzewanie betonu następuje eliminacja niekorzystnych następstw oddziaływania niskich temperatur. Do podgrzewania konstrukcji betonowych instaluje się elektryczne przewody grzewcze Elektra BET. Instaluje się je w celu ochrony przed zalodzeniem świeżej zaprawy cementowej oraz do skrócenia czasu zestalenia betonu. Przewód wystarczy przyczepić do struktury zbrojeniowej. W kolejnym etapie całość zalewa się betonem a przewód podłącza do instalacji elektrycznej. Po zestaleniu się zaprawy wystarczy obciąć przewód. Kable Elektra BET sprzedawane są o mocy 0,04kW/m. Gęstość zamocowania dobiera się w zależności od rodzaju deskowania oraz grubości izolacji. Najczęściej stosuje się 4-5 m przewodu na każdy m2 konstrukcji. Producent udostępnia specjalną tabelę z wyszczególnieniem doboru odpowiedniego kabla do konkretnych warunków. Przewody do betonu przeznaczone są do ciągłej pracy przez okres czterdziestu dni