Zdalne sterowanie ogrzewaniem – co się stanie gdy nie ma internetu

Głównym segmentem wykonawczym systemów regulowania ogrzewaniem jest nastawny automatyczny regulator temperatury. Tradycyjne regulatory elektromechaniczne nakładane wprost na zawór kaloryfera mogą być wymienione na lepsze, z elektroniką która pozwala na przykręcanie/odkręcanie zdalne, przeważnie bez użycia przewodów. Regulator ogrzewaniem robiony jest też po prostu jako stycznik włączający/wyłączający segmenty wykonawcze, jak na przykład grzejniki elektryczne, kable grzewcze i tak dalej Elementami wykonawczymi zawiaduje panel dowodzenia, którym można zawiadywać na dwa sposoby: dotykowo lub na odległość – bezprzewodowo czy też z użyciem internetu. Opcja przyłączenia do systemu czujników temperatury, decydujących o automatycznym zmienianiu współczynników, dotykowy ekran sterujący oraz łączność bezprzewodowa to doniosłe cechy pozwalające na komfortowe i wygodne korzystanie ze sterowania ogrzewaniem. Zestaw DEVI Smart można użyć do zarządzania elektrycznego ogrzewania z użyciem kabli/mat grzewczych/grzejników elektrycznych lub innego, używającego prądu. Elementy wykonawcze połączone są przez WiFi z siecią. Każdy regulator jest elektronicznym, dającym się zaprogramować termostatem z programatorem godzinowym, predysponowanym dla celów regulacji parametrów elektrycznego ogrzewania. Regulator został stworzony do montażu na stałe, tylko jednego obwodu o docelowym poborze zasilania do 3600W. Zmianę nastaw regulatorów dokonuje się za pośrednictwem internetu, z użyciem tzw. obłoku, czyli specjalnego komputera centralnego. Możesz to zrobić za pomocą aplikacji zainstalowanej na smartfonie łącząca się z serwerem, mogąca uruchamiać do dziesięciu samodzielnych regulatorów. Ale co się stanie, gdy z dowolnej przyczyny stracimy dostęp do internetu? Po prostu, stracimy funkcjonalność ZDALNEGO sterowania ogrzewaniem z użyciem oprogramowania w tablecie i zmian będzie można dokonywać wyłącznie ręcznie na ekranie dotykowego regulatora. Smart868 to także radiowy zestaw zdalnego uruchamiania, którego sercem jest mała centralka , która łączy się w ramach WiFi przy użyciu fal radiowych z urządzeniami w pobliżu. Centralka dzięki połączeniu z siecią (dowolne łącze przewodowe, gsm, LTE itp), daje się sterować również z przeglądarki internetowej na dowolnym urządzeniu (komputer stacjonarny, laptop, tablet itp.). W tym rozwiązaniu jednakże pozbawienie dostępu do sieci nie wyklucza możliwości zdalnego sterowania regulatorami, ponieważ aplikacja w telefonie (Android lub iOS) posiada nadal dostęp do ustawień centralki i komunikatów przy wykorzystaniu sieci bezprzewodowej WiFi.