Samoistne odśnieżenie – kabli grzewczych grzanie

Podczas pory zimowej przy zaśnieżeniu nieustanne odśnieżanie sprawia spore trudności. Najgorzej jest gdy śnieg ma sporą zawartość wilgoci i szybko przemienia się w pokrywę lodową. Wówczas odlodzenie nawierzchni jest bardzo trudne lub nawet niemożliwe. Przed zaleganiem śniegu czy lodu ochronią nas kable grzejne założone pod bruk, płytki podłogowe czy zatopione w asfalt. Prawidłowo działający system sterowania i odpowiednie zainstalowanie sensorów zapewnią stałe roztapianie pokrywy opadu atmosferycznego. Do nagrzewania warstw zewnętrznych instaluje się przewody zasilane z jednej strony lub dwustronnie oraz maty grzejne. Maty grzewcze pozwalają zaoszczędzić sporą czasu przy instalowaniu systemu, jednak warunkiem ich użycia jest nawierzchnia o równoległym kształcie np. kwadratu. Przewody i maty grzejne należy rozłożyć w taki sposób aby wiązki kabli się nie stykały oraz nie przecinały. Ich instalację ułatwiają specjalne metalowe taśmy montażowe. Odstępy pomiędzy liniami przewodów należy obliczyć z uwzględnieniem zaplanowanej mocy grzewczej oraz w uzależnieniu od typu przewodu. Na utwardzoną warstwę usypuje się powierzchnię piasku lub suchej zaprawy betonowej. Na takiej warstwie montuje się kable lub maty. Następnie na warstwę wierzchnią należy wysypać piasek i utwardzić. Końcowym etapem jest ułożenie odpowiedniej nawierzchni. Przy rozkładaniu kabli należy pamiętać o poprowadzeniu ich zasilania bezpośrednio do instalacji elektrycznej. Jest to istotne zwłaszcza przy przewodach z zasilaniem dwustronnym, których końce muszą się zbiegać w określonym punkcie. Właściwą moc układu dobieramy w uzależnieniu od warunków klimatycznych danego obszaru. Montujemy system na całej połaci terenu lub tylko pod pasami jezdnymi. Jeśli występuje kanał odwadniający, należy również zainstalować w nim przewód grzejny.