Jaki kaloryfer dobrać do łazienki?

Wybierając grzejnik do łazienkipowinno się spojrzeć nie tylko nacechy estetyczne kaloryfera, leczrównież na jego atrybuty techniczne i mocgrzejną.

Kaloryfer do łazienki należywybrać w taki sposób, by przywskazanych cechachinstalacji, wypełniał on swą funkcjęgrzejną, a zarazem pasował rozmiarem domiejsca.Normalniew charakterystyce grzejnikaodnajdziemy taki opis: 75/65/20°C, gdzie 75 totemperatura wejściowa, 65 to temperatura powrotu,a 20 opisuje temperaturę wnętrza.Są to parametry, dla jakich podawanajest moc grzejnika. Należypamiętać, że dla komfortu cieplnego w łazienceprzyjmuje się minimalnątemperaturę 24°C. Znając parametry instalacji, wjakiej pracować będziekaloryfer i temperaturę, jakąpragniemy osiągnąć w łazience wbłyskawiczny i prosty sposób odnajdziemy,sięgając do tabeli udostępnioneju producenta, wymaganą moc kaloryfera.

Kiedy nie mamy wglądu doopisu sieci,powinniśmy skorzystać zprostszych zasaddoboru. W dokładniezaizolowanych budynkach, wlokalach o typowejwysokości ok. 2,70m zapotrzebowanie na ciepło wynosi 80W/m2. Wdomach dawnego typu, bezizolacji termicznej, zapotrzebowanie to może wynieść nawet130W/m2. Korzystając z tych obliczeńznajdziemy moc grzejnika, którejszukamy.

Kolejnym krokiem jestodnalezienie kaloryfera odanej mocy i rozmiarach, jakiebędą odpowiednie do miejsca, gdziegrzejnik ma funkcjonować.