Przewody grzewcze do dachów i rynien

Kabel grzejny VCDR to elektryczny kabel przeznaczony do montażu na brzegu dachów, w rynnach oraz rurach spustowych. Użytkowany prawidłowo przeciwdziała zamarzaniu wody w korytach i rurach na dachu, jednocześnie zapobiegając defektom instalacji, zbieraniu się śniegu i lodu, powstawaniu sopli i powstawaniu zacieków na frontach domów.
Przewody grzejne VCDR są tworzone w gotowych odcinkach długości od 9m do 175m. Są to przewody jednostronnie zasilane, nie ma potrzeby ich docinać i izolować, zakończone są przewodem zimnym. Jest wystarczające, by nitkę kabla ułożyć w punkcie montażu i podłączyć go do zasilania 230V puszki, gniazdka – po dorobieniu wtyczki, lub programatora.
Aby rozkład przewodów grzejnych był skuteczny i sprawny, należy dobrze dobrać długość przewodów i moc montowanego kabla biorąc pod uwagę usytuowanie budynku w danej strefie klimatycznej. Dobór opiera się o tabelę udostępnianą przez wytwórcę obejmującą dane o miejscu instalacji, strefie klimatycznej oraz odpowiadających temu długości przewodów.