Przewody grzejne z termostatem

Idealnym zastosowaniem na z dnia na dzień zimniejsze wieczory zapobiegającym zamarzaniu rurociągów są przewody FreezeTec. Układ uzbrojony w te kable grzewcze daje pewność ,że będzie działał zadawalająco pod paroma zależnościami.

Średnica rurociągu, na którą będzie osadzany przewód nie powinna przekraczać 50 mm. Powinna być założona izolacja na rurę, minimalnie 1 cm granicznie 20 mm. Znaczące są także warunki w jakich jest robiony montaż. Ciepłota ogrzewanego rury nie powinna być wyższa niż 65 stopni, a minimalna ciepłota miejsca instalacji -25 stopni. Przewód FreezeTec składa się z kabla grzewczego z zainstalowanym na jednym końcu termostatem, którego spektrum włączania wynosi +3 stopnie, a wyłączenie następuje przy +10 stopniach. Kabel ogrzewający może być długości 2-3-5-7-10-15-21-30 i 42 m. Do każdego z kabla grzejnego przyłączony jest przewód zimny o długości 1,5 m ukończony wtyczką.

Aby kable pracowały skutecznie należy je dopasować, w stosunku od średnicy wewnętrznej rury, założonej osłony oraz od maksymalnych temperatur ujemnych będących w pomieszczeniu może okazać się, że jedna nitka przewodu nie jest efektywna. Wytwórca przewodów opracował potrzebną na ten cel tabelkę. Po sprecyzowaniu potrzeby na dane rozwiązanie rozpoczynamy od ułożenia termostatu. Powinien on być usytuowany w miejscu narażonym na najniższą temperaturę. Albowiem on będzie decydował o pracy całej instalacji. Gdy chcemy ułożyć kable grzejne na rury z PCV musimy założyć pod kablem grzewczym z pasem kleju pas aluminiowy, która ochrania rurę przed możliwym przepaleniem. Następnie układamy kabel grzejny.

Jeśli z wyliczeń uwarunkowano zastosowanie jednej nitki to montujemy ją u dołu rurociągu pod kontem 45 stopni i przyklejamy taśmą montażową. Gdy z obliczeń wynika zamontowanie z nawinięciem montujemy tak aby przewody wzajemnie się nie stykały. Tak ułożoną instalację zaklejamy na całej długości pasem aluminiowym i ocieplamy otuliną. Tak przygotowana instalacja pozwoli nam bezpiecznie przetrzymać całą zimę.