Belki do kontenera

System zdublowanego poziomu w firance pozwoli w przemyślany sposób wykorzystać dodatkowy zakres na towar. Dzięki temu daje się doładować na drugiej podłodze jeszcze nawet do dwunastu ton palet. W przypadku załadunku samych europalet zwiększa się dwukrotnie dzięki temu rozwiązaniu ilość miejsc paletowych w ciężarówce. Na czas wyjazdów niewymagających zwiększonego załadunku, fragmenty montażowe całego systemu się po prostu pomiędzy kłonice jako dodatkowe ograniczenie kartonów. Zastępują dzięki temu typowe profile stelażowe. Rozwiązanie to cechuje łatwość mocowania i stosowania, dzięki czemu oszczędza się nie tylko kubaturę auta, ale również czas wymagany do przygotowania burtofiranki do powiększonego załadowania.

Słupki są wiodącym elementem nośnym, do którego przymocowuje się pionowe wsporniki z otworami w stałych odstępach. Na nich mocuje się [prowadnice wzdłuż auta z takimi samymi otworami, utrzymujące legary nośne.

System odstępów miedzy otworami pozwala w razie potrzeby ustalać położenie dodatkowego poziomu niezależnie w każdym odstępie między kolejnymi dwiema kłonicami.

Uzupełnieniem mogą być listwy wzdłużne dodatkowe, które mają mniejszą obciążalność i nie służą do noszenia ładunku, tylko do zaczepiania elementów podtrzymujących skrzynie, czyli przegrody międzyburtowe czy pasy blokujące. Belki uzupełniające mocuje się w ceownikach, w które w razie potrzeby można włożyć także zwykłe ograniczniki (drewniane albo aluminiowe).