Głowica termostatyczna Danfoss

Przeważnie żaden użytkownik nie rozmyśla nad właściwym zastosowaniem pokrętła termostatycznego. Przy wyborze kierujemy się przeważnie kosztem i wyglądem. Ludzie wiedzą, że zadaniem pokrętło termostatyczne jest regulowanie zaworem termostatycznym. W razie potrzeby zakręca ona dostęp centralnego ogrzewania albo ją odkręca zwiększając temperaturę grzejnika. Aby głowica termostatyczna stosownie pracowała niebagatelnym elementem jest ułożenie głowicy poziomo do posadzki. Aby odczyt nie był mylący, nie należy zakrywać głowicy termostatycznej. Kiedy jest to niemożliwe i są czynniki które będą pokrętło termostatyczne zasłaniać należy nakręcić termostat z kapilarą. Wysięgnik, to tylko, jak czynnik sterujący termostatem zamocowany w wyznaczonym punkcie. Czynnikiem działającym na wariacje temperatur są, w zależności od typu, ciecz lub gaz. Rozbieżność między głowiczkami zdarza się jedynie w czasie działania. Głowiczka z czynnikiem na gaz działa 10 minut prędzej niż cieczowa. Jest także wersja głowicy kontrolowanej elektronicznie. Może być nastawiana pojedynczo, na każdym z osobna grzejniku lub za pomocą głównego element sterujący. Sterownik może sterować do 50 głowic termostatycznych równocześnie. Dobierając rodzaj pokrętła termostatycznego nie możemy nie uwzględnić kluczowej funkcji a mianowicie jej zgodności z wkładką termostatyczną. Przecież to termostat ma Kierować tym zaworem termostatycznym, więc niezbędne jest by były ze sobą spójne.
Głowice, to szeroki wachlarz asortymentu. Mogą być śnieżno białe, srebrne, czarne lub w wielu wariacjach barwnych. Z pewnością każdy dopasuje dla siebie stosowny rodzaj.