Kotły na gaz jednofunkcyjne

Rozważając nabycie pieca z zasobnikiem do domu należy, oprócz dobranie właściwej mocy urządzenia należy pogłówkować nad wielkością i typem zbiornika wody. Komplet taki dokona dwie role dostarczy ciepło i ciepłą wodę użytkową.

Przy doborze siły kotła należy dołożyć zasób ok 25% wydajności na nagrzanie pojemnika.

objętość bufora winna być odpowiednio duża by jednorazowo udostępnić wszystkim mieszkańcom niezbędną ilość ciepłej wody użytkowej. By skrupulatnie to obliczyć mnoży się liczbę osób na trwale zamieszkujących przez 35l na osobę – gdy używamy prysznica lub przez 50l na człowieka gdy doceniamy kąpiele w wannie. Im zasobniejszy zasobnik tym większą winien posiadać izolację. Obecnie wytwarzane są zbiorniki w podwójnej osłonie co niweluje straty ciepła. Przy jego dopasowaniu nie powinno się „oszczędzać”. popularne informacje o luksusowości używania z większego zasobnika nie nie ma poparcia w drobiazgowych kosztorysach. Posiadamy natomiast zapewnienie dużego luksusu ciepłej wody użytkowej dla wszystkich domowników, wyższą żywotność zbiornika na wodę z uwagi na rzadsze gromadzenie kamienia a co najważniejsze komfort bezpieczeństwa dla maluchów w zabezpieczeniu przed oparzeniem.

W przypadku wykorzystywania solarów bądź innego, innowacyjnego urządzeniado nagrzewania zasobnika należy zastosować typu z dwoma wężownicami.